Committee

Elaine Caffrey (Carrigart)

President
Uachtarán

Peggy Stringer (Carndonagh)

Vice President
Leas-Uachtarán

Kevin McFadden (Carrigart)

Chairperson
Cathaoirleach

Finín Mac A Bhaird (Teelin)

Vice Chairperson
Leas-Chathaoirleach

Aidan Campbell (Letterkenny)

Honorary Secretary
Rúnai Onórach

Kathleen Sheerin (Ardara/ Raheny)

Honorary Assistant Secretary
Rúnaí Cúntach Onórach

Siobhan Shovlin (Ardara)

Public Relations Officer
Oifigeach Caidrimh Poiblí

Hugh Mc Groddy (Falcarragh)

Honorary Treasurer
Chisteoir Oinigh

Marian Caffrey (Kilmacrennan)

Honorary Treasurer
Chisteoir Oinigh

Trustees
Riarthóirí

Martin McGettigan

Trustees
Riarthóirí

Liam McDermott

Trustees
Riarthóirí

Eoin Mc Ginley & Co. (Annagry)

Auditor
Iniúchóir

General Committee Members/ Baill Ghinearálta den Chumann

Hugh Harkin (Creeslough)

Niamh Walsh (Carrigart)

Simon Cannon (Carrick/Dublin)

Donal McElwee (Fintown/Dublin)

Caroline McGroary (Donegal Town)

Ronan O'Donnell (Glenties)

Scroll to Top